Karitatív tevékenység

A kiutazások során szerzett tapasztalatok alapján láttuk, hogy a Budatétényi Polgári Kör és a Zöld Jövő Egyesület több területen is tud segíteni, együttműködni kárpátaljai honfitársainkkal.

A fenti célok megvalósítása érdekében Kárpátaljáról, Aknaszlatinából vendégül láttuk szakmai programokon, kulturális eseményeken és baráti találkozókon pedagógusokat, énekkart, fiatalokat, civileket. Ezeknek az utaztatásoknak anyagi fedezetéhez a Budatétényi Polgáron kívül hozzájárultak más civil szervezetek,a kerületi Önkormányzat, Egyházak, vállalkozók és tagjaink is.

Számítástechnikával, könyvekkel, ruhával és élelmiszerrel segítettük a kárpátaljai önkormányzatokat, Aknaszlatinát, Nagybocskót, Gyertyánligetetet, karitatív intézményeket (aknaszlatinai, gyertyánligeti katolikus óvodák) és civil szervezeteket.

Több alkalommal új és jó állapotú használt számítógépeket juttattunk ki a helyi önkormányzatoknak és a civil szervezeteknek. Ezen túl számítógépet juttattunk el az ungvári rádió magyar stúdiójának, ahol a Magyar Rádió akkori tudósítója is dolgozott. Ezeket főleg budatétényi, kerületi magánszemélyek, és vállalkozók ajánlották fel.

Élelmiszert, használt ruhákat és könyveket több alkalommal küldtünk ki Kárpátaljára, melyeket a katolikus óvodákban, a helyi magyar iskolákban a helyi Karitász osztott el a rászorulóknak.

A kialakult aknaszlatinai kapcsolatokra építve, és a legsúlyosabb helyi problémákat látva, 2006-ban a Zöld Jövő Egyesület pályázatával, velük együttműködve két NCA támogatottságú projektet bonyolítottunk le Aknaszlatinán ill. Budatétényben.