Templomfelújítás

Budatétényi Szent István király plébániatemplom felújítása 2016-2017

 

Budatétényi Szent István király plébániatemplom épülete 2012. évben ünnepelte századik születésnapját. Dr. Prohászka Ottokár székesfehérvári püspök 1912. szeptember 22-én áldotta meg a Gerster Kálmán műépítész tervei alapján készült neoromán épületet. Az 1930-as évek végén Krassói Virgil építész által modern kazettás mennyezettel elkészült templombővítést Shvoy Lajos megyéspüspök 1941. szeptember 14-én Szent István király tiszteletére konszekrálta. A II. világháború alatt a templom súlyosan megsérült, ekkor pusztultak el az 1912-ben készült részben magyar szenteket ábrázoló üvegablakai is, melyet később pótoltak. A templommal összefüggésben, a sekrestye és szentély mögé 1985-ben hitoktatótermet épített az egyházközség, azóta külső átalakítás nem történt. A plébánia az 1993-as egyházmegyei határrendezés során került a Székesfehérvári egyházmegyétől az Esztergom-Budapesti főegyházmegyéhez.

Az egyházközség a plébános szervező ereje és a hívek szorgalma révén az elmúlt évtizedben több felújítást végeztek: A II Vatikáni zsinat liturgikus elveinek megfelelően 2004-ben átalakították a belső teret, belső térvilágítás és urnatemető lett kialakítva. A templomtér színes üvegablakai kívülről hőszigetelő üvegezést, a hittanterem új korszerű nyílászárókat kapott és a külső homlokzata kijavításra és átfestésre került. A régi kémény és kazán kiváltásra került korszerű kondenzációs rendszerre. A külső térvilágítás, térburkolás felújításra került és a templomkert is megújult a szorgos kezek révén. Elkészült egy részletes monográfia a templom építéstörténetéről, építészeti és liturgikus értékeiről, a egyházközség élettörténetéről, melynek egyik szervező ereje a templom építése, szépítése volt.

 

Folyamatos karbantartás mellett is az épület szerkezetei amortizálódtak, különösen a időjárás viszontagságainak erősebben kitett tető és homlokzati szerkezetek. A homlokzati vakolás gyakorlatilag megsemmisült, a tetőhéjalás vízzárósági hiányosságai miatt már a tartószerkezetek erodálódása is elkezdődött. 2014-ben jelentős állagromlás volt megfigyelhető a tetőszerkezeten és a toronysisakon. A szél több alkalommal megbontotta a tetőt, a toronysisak kőszerkezetén repedések jelentek meg.  A homlokzati kőszerkezetek javítása, illetve a tető karbantartási munkák során –melyeket ipari alpinisták végeztek – fény derült a toronysisak kőszerkezeteinek jelentős repedezettségére és a teljes tetőszerkezet héjalásának, bádogozásának jelentős káraira.

Ezek után elkészíttettük a fa tetőszerkezet vizsgálatát, mely megállapította a javításra szoruló hibákat.

 

A sürgős felújítási munkák fontossági sorrendben:

  1. Toronysisak tartó és épületszerkezeti megerősítése, a héjalás cseréje, villámvédelem, kőpótlás, kőjavítás a párkánynál
  2. A templomtest feletti (főhajó, kereszthajó) fa tetőszerkezet javítása és megerősítése a faanyagvédelmi szakvélemény alapján, a kereszthajó sarokrepedésének javítása, lokális külső tereprendezés
  3. A teljes tetőhéjalás bontása, azbesztmentesítése.
  4. Új vízzáró tetőhéjalás elkészítése a templomtestre és a hittanteremre, a teljes bádogozás cseréje.
  5. A tetőfödémek (főhajó, kereszthajó, hittanterem, sekrestye) hőszigetelése
  6. Homlokzat-felújítás, kváderezett vakolattal.

A felújítási munkák alapvető vezérelve, hogy az állagromlást megállítsuk, hosszú távú, műszakilag, építészetileg megfelelő megoldást hozzunk létre.

 

A rendelkezésre álló főegyházmegyei, állami és önkormányzati támogatással 2016-ban az 1912-ben épült “régi templomhajó” felújítását végezzük el (a kereszthajót és a hittantermet 2017-ben tervezzük). A fentiek elkészítésével hosszú időre biztosíthatjuk és emeljük a katolikus közösség további hitéletét és erősítjük a közösségi tudatot.

 

« 1 A 2 »