Egyesület

Egyesület a polgári értékekért

 

„Sokunkban megvan az igény, szándék és akarás, hogy a polgárosodásért, életünk színvonalának javításáért, lakóhelyünk szép, tiszta és sajátságosan jellemző arculatának megteremtéséért tegyünk valamit.” ez a gondolat már 1994-ben megfogalmazódott, majd az elhatározást tett követte és 1995. április 21-én megalakult a Budatétényi Polgári Kör.

Alapító tagok: Balázs Mihályné, Bolla Sándorné, Friedmann Károly, Gaál Béláné dr., Gerencsér András, Gróf Előd dr., Grófné.Domokos Mária, Hirtling Ferencné, Jáger Józsefné, Kacsó Tamásné, Klein János, Klenovits Istvánné, Mészáros Péter dr., Nánási Lajos, Orbán László, Pajzs Gábor, Pánczél Béla, Pokorny Endre, Priska József Tamás, Radóczy Mária, Somosy Zoltán dr., Spiller Alajos, Szalontai Sándorné, Székely Gézáné dr., Takács Gyula, Takács Gyuláné, Takács Józsefné, Terjék Ferenc, Terjék Ferencné, Ternyák Géza, Tóth Béla, Ullmann Sándorné, Varga Sándorné, Zatykó Lajosné dr., Zöld Sándor (35 tag)

 

Hirtling Ferenc és Hirtling Ferencné a polgári kör megalapításának kezdeményezői

20110601_5316

A Fővárosi Bíróságon 1995. augusztus 9-én jegyezték be az Egyesületet, és megalakulásától kezdve folyamatosan működik az alapítók elképzelésének szellemében. 2001-ben közhasznú fokozatott kapott.

A Budatétényi Polgári Kör első elnöke: Takács Gyula, alelnökök: dr. Somosy Zoltán és Friedmann Károly, titkár Hirtling Ferencné voltak.

2014-ben a Budatétényi Polgári Kör a 2011. évi CLXXV. Törvénynek megfelelően átdolgozta Alapszabályát, amit a Fővárosi Törvényszék elfogadott és végzés alapján az egyesület továbbra is közhasznú szervezet maradt, rendezvényei ingyenesek és minden érdeklődő számára nyitottak.

 

Működésünk helyszínei

A Budatétényi Polgári Kör működésének színtere a megalakulástól 2006. november végéig a Szent Imre Közösségi Ház volt, ahol számos jó hangulatú, magas színvonalú rendezvény, kulturális esemény, kiállítás, lakossági fórum zajlott le. A Nyitott Ház program keretében a Polgári Kör hetente három alkalommal ingyenes számítógépes és internetes hozzáférést biztosított a környéken lakóknak. Itt ünnepelte fennállásának tízéves évfordulóját, és itt került átadásra első alkalommal a “Budatétényért Emlékérem”, amit erre az alkalomra alapított az egyesület.

  1. november elején a Szent Imre Otthont visszakapta a Budatétényi Római Katolikus Egyház. A Budatétényi Polgári Kör a kerületi Önkormányzat támogatásával a Radóczy Mária Galériában (Budatétény, Dézsmaház u. 27.) lelt otthonra. A Galériában 2010. december 31-ig tevékenykedett az Egyesület.   A Zöld Jövő Környezetvédelmi Egyesülettel közösen használt irodán kívül lehetőségünk volt a Galéria használatára is. Az új helyszín új lehetőségeket teremtett és igen gazdag, magas szintű programok lebonyolítására adott lehetőséget. Gyakran rendeztünk kiállításokat a „Művészek köztünk vannak” címmel és a Galéria tárgyi lehetőségeit kihasználva szerveztük a Lim-lom bemutatót illetve a „Mesélő tárgyak” c. interaktív kiállítást.

2012-től a gazdasági helyzet nem tette lehetővé, hogy a Radóczy Mária Galériában legyen a Budatétényi Polgári Kör székhelye, így onnan kiköltöztünk. Átgondolva az új helyzetet, irodát a Dűlő Pincében béreltünk (Budatétény, Dázsmaház u. 29/a), rendezvényeinket pedig Budatétény kiemelkedő helyszínein tartottuk: Szent Imre Otthon, Vojnovich-Huszár Villa. Természetesen a Radóczy Mária Galériával is megtartottuk a kapcsolatot.